Porady Ryszarda Wolskiego jak stosować Apiguard

Apiguard termometrOd czasu, kiedy pojawiła się warroza, a do obecnej chwili nie pojawiły się w 100% skuteczne środki do jej zniszczenia, to ludzie nauki i hodowcy pszczół mają poważny problem z jej pokonaniem.

Pod tym względem pszczoły pozostają całkowicie uzależnione od człowieka. Rodziny pozostawione bez systematycznego leczenia zamierają w ciągu krótkiego czasu, nawet w ciągu jednego roku. Używane od wielu lat środki chemiczne nie są obojętne dla zdrowia ludzi oraz w sposób istotny pogarszają jakość produktów pszczelich. Dlatego też do walki z Varroa destructor i wszystkimi chorobami pszczół należy jak najszybciej wdrożyć bezpieczne i skuteczne specjalistyczne preparaty ekologiczne. Jednym z podstawowych preparatów jest APIGUARD® angielskiej firmy VITA (Europe) Ltd., którego skuteczność jest na poziomie 80-90%. Podstawą takiej skuteczności jest właściwe zaaplikowanie rodzinie pszczelej tego produktu leczniczego.

Podstawowe warunki, które winne być przestrzegane to:

  • Umieszczenie preparatu na górnych elementach ramek gniazda po uprzednim wyjęciu beleczek międzyramkowych (jeśli takie stosujemy),
  • Preparat (tackę z lekiem otwartą stroną ku górze) umieszczamy na ramkach bez czerwiu, a najlepiej na tych, które są wypełnione miodem, syropem,
  • Całe gniazdo nakrywamy tak, aby była nad preparatem wolna przestrzeń min 3-4 cm (dookoła tacki również musi być wolna przestrzeń), co pozwoli na właściwą, stabilną sublimację (odparowanie); najlepiej położyć dostosowaną do gniazda ramę z zamocowaną folią (patrz na przykładową rycinę),
  • Stosując uwzględniając temperaturę na zewnątrz ula, która winna być w przedziale +15°C +30°C,
  • Monitorować stan ilościowy i strukturalny preparatu oraz zachowanie rodziny pszczelej,
  • Stosować niezwłocznie po odebraniu ostatniego miodu.

APIGUARD® jest zarejestrowany i dopuszczony do leczenia pszczół w Polsce oraz objęty Krajowym Programem Wsparcia Rynku Produktów Pszczelich.

Rys umieszczenia Apiguardu w ulu R Wolski

Autor:
Ryszard Wolski
Właściciel pasieki ekologicznej na Mazowszu
tel. 501 042 070